Velkommen til Norsk Radiolytter-Forening

0

NRLF er foreningen for oss som lytter på radio på tvers av alle plattformer.

Foreningens formål er å ivareta norske radiolytteres interesse for en livskraftig norsk radio. Foreningen vil arbeide for å fremme utviklingen av analog og digital radio, trådløst og kabel. Foreningen vil videre arbeide for ytringsfrihet og mangfold i det norske radiolandskapet gjennom å fremme foreningens formål overfor politikere, media og befolkningen. Foreningen skal motvirke dannelsen av monopol og arbeide for mangfold innen radio, både kommersielt og ideelt drevet.