Ny lokalradio på DAB i Bergen

0
Mens P4-gruppen la ned lokalradioen P5 Bergen på DAB, prøver andre nå å starte lokalradio kun på DAB. Radio Trondheim, som hadde bedre utgangspunkt for lokalradiodrift på DAB, gikk konkurs 25. januar 2019 (Foto: Skjermdump fra domenet 5000bergen.no)

P4 la ned lokalradioer på DAB og hindrer FM-bruk. Radio Trondheim går konkurs. Nå etableres ny lokalradio på DAB i Bergen

Norsk Radiolytter Forening stiller seg i første omgang positive til denne nyetableringen. Derimot stiller vi spørsmålet om den nye lokalradioen i Bergen faktisk har livets rett. De sender nemlig ikke på FM.

Tilsvarende lokalradio for Trondheim – som hadde et bedre utgangspunkt, meldte oppbud (konkurs) 25. januar 2019.

30 000 i Egenkapital

Selskapet 5000 Bergen Radio AS er det nystartede selskapet som skal drifte lokalradio i Bergen. Stiftelsen skjedde 12. desember 2018 og selskapet ble registrert i Brønnøysundregistrene 10. januar 2019.

Selskapet er etablert med 30 000 i egenkapital og opplyser om sitt formål: «Lage kommersiell Radio, her under salg av annonse plass. Med virke i  andre selskap innen samme virksomhet, samt alt som naturlig hører til  dette. «

Det er Morten Hiorth Aarra som er oppgitt til å være selskapets daglige leder. Han har ingen radioerfaring.

Er derimot 30 000 i innskutt egenkapital nok for å drive radio kun på DAB og internett, men ikke via FM?

Vi har sjekket med den nye eieren, og ut fra selskapshistorikken, er nok neppe lokalradio basert på DAB det beste valget.

Morten Hiorth Aarra er selskapets daglige leder. Gjennom proff.no kan vi se at han innehar eierskap i flere andre selskaper i Bergen, men ingen av dem kan sies å være en økonomisk suksesshistorie. (Foto: Skjermdump fra proff.no)

Det koster å drive radio

Radio er ingen gullgruve. De tidligere eierne til Radio Metro har tapt mellom 50-70 millioner på radio, men med nye eiere og fortsatt mulighet for FM-distribusjon – går det bedre for Radio Metro, selv om kampen med myndighetene kan medføre tvangsavvikling for Radio Metro.

For å gå nærmere inn på situasjonen for lokalradiodrift i Bergen, må vi se på situasjonen for Trondheim som var først ute med DAB som eneste plattform for lokalradio.

Radio Trondheim ble etablert i 2015 og var på DAB lenge før FM-nettet til de riksdekkende kanalene ble stengt. Dette selskapet er derfor et sammenligningsgrunnlag for å vurdere om lokalradiodriften i Bergen er «liv laga» uten FM.

DAB lokalradio i Trondheim hadde et bedre utgangspunkt enn Bergen.

Til forskjell fra situasjonen i Bergen hvor DAB-nettet kun dekker byen Bergen, dekket Radio Trondheim hele Sør-Trøndelag fra Stjørdal i Nord – til Tydal i øst og til Røros i sør. I tillegg kunne Radio Trondheim oppnå lyttertilfang av radiolyttere på vandring. Radio Trondheim har hele veien hatt et bedre utgangspunkt for lokalradio på DAB enn mange andre storbyområder.

Vi kan umiddelbart si: Lokalradiodrift på DAB alene er ikke lønnsomt – Det gir lave annonseinntekter og enorme tap for både eiere og ansatte.

Radio Trondheim nådde sin annonsetopp i 2016 med 675 000 i driftsinntekter. Tapet var på 511 000.

Situasjonen for 2017 var ikke bedre. Annonseinntektene utgjorde da 559 0000, mens med driftsinntekter var de på 615 000. Tapet var mye større dette året. Da tapte eierne 644 000.

Den 25. januar 2019 måte Radio Trondheim gi opp. Selskapet begjærte oppbud og erklærte seg selv konkurs.

Radio Trondheim startet også med kun 30 000 i egenkapital.

Den siste sendingen fra Radio Trondheim 25. januar 2019. En av de mange lokalradioene på DAB må gi opp. Disse gikk konkurs.
(Foto: Skjermdump fra Facebooksiden til Radio Trondheim)

Radioalarmen bør gå i Bergen

Situasjonen for Radio Trondheim er ikke unik. Ser man på lokalradioer som har prøvd seg på DAB alene, har det ikke gått bra.

Ordentlig Radio og Activa Hits Radio i Oslo er noen av disse. Men disse har overlevd såvidt ved å gå av DAB-nettet og satset kun på webradio.

Derfor er satsningen på ny lokalradio ikke bare frisk – deres utgangspunkt er mye værre:

5000 Bergen Radio var ikke med på overgangen fra FM til DAB – og således fikk man ikke med seg potensielle lyttere på vandring. Selskapets navn er også ukjent. Skal man etablere et nytt navn og «brand», må man være på alle plattformer – også FM. 5000 Bergen Radio er ikke på FM og får ikke lov til å sende på FM på grunn av storbyforbudet.

Selv om Bergen er et større marked takket være lokalpatroismen, er det neppe sannsynlig at DAB alene vil bidra til en lokalradio som overlever. Da må man være på alle plattformer en Bergenser har tilgjengelig.

FM forbud fra P4-Gruppen

Det er bare Norge som har et politisk forbud mot bruk av FM-nett i storbyene for kommersiell radio. Dette forbudet ble til etter et enormt politisk press fra blant andre P4-gruppen i forkant av Stortingsmeldingen om digitalisering av lokalradio i 2015.

I et høringssvar datert 14. januar 2015 går P4-Gruppens sjefredaktør Trygve Rønningen i et brev – langt med sitt krav om FM forbud for å beskytte sine egne investeringer.

P4 var også tilhenger av betydelig strengere regler for dem som fortsetter på FM i storbyene av nisjeradioer med et diktatorisk regime på en omsetningsgrense.

P4 gruppen skriver de er opptatt av en sunn og levedyktig lokalradiobransje. Med de problemene Radio Trondheim opplevde og «krigen» Radio Metro må ta med Medietilsynet og Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet, kan begrepet sunn og levedyktig bransje, få en sur og bitter ettersmak.

Det er neppe et samfunn vi skal være stolte av, men her har P4s makt vært avgjørende:

P4-Gruppen har benyttet sin makt til å lage et teknologisk monopol, i en verden hvor overflod fra digitale medier øker konkurransen på alle plattformer og gjør P4 irrelevant. Med en Stortingsmelding tilpasset P4, klarte altså en kommersiell medieaktør å fjerne alt av det som er av sunn og levedyktig lokalradio.

På et møte med Medietilsynet den 23. august 2018, bekreftes det hvordan P4 belærer Medietilsynet i forhold til denne makten.

Hvem er DAB lytterne i Bergen?

NRK presenterte lytterandelen for Kringkastingsrådet den 17. januar 2019. Lokalradioen 5000 Bergen satser på DAB med lettere P4 profil. Av NRKs grafiske fremstilling, treffer DAB lyttere i aldersgruppen 50+. Det kan neppe gå bra. (Foto: Skjermdump fra direktesendingen i møte med Kringkastingsrådet)

NRKs analysesjef Kristian Tolonen presenterte lytterandelen for Kringkastingsrådet den 17. januar 2019. Denne presentasjonen viser at «kringkastet» (DAB) radio står fortsatt sterkt i aldersgruppen 65+ år. Mens kringkastet radio bare utgjør et 32% i aldersgruppen 40-49 og 28% i aldersgruppen 30-39. Den grafiske fremstillingen omfatter året 2018, som er første år uten FM – og året før Nielsen overtok målingene. Det er fortsatt resultatet fra triopolets PPM undersøkelse som ligger til grunn for disse tallene, og ikke en uavhengig undersøkelse fra for eksempel Statistisk Sentralbyrå (SSB).

5000 Bergen har en profil som kan minne om en lettere P4 utgave. Det betyr at målgruppen er langt unna 65+ som åpenbart er generasjonen som har skaffet seg en DAB radio.

Målgruppen for 5000 bergen er derfor mellom 20-49 år hvor radiomediet med DAB – fremstår som betydelig svekket etter NRKs analyse.

Gitt at dette ikke omfatter andre lydmedier fra andre leverandører som eksempelvis Spotify eller podcast utenfor PPM utvalget – er tallet sannsynlig mye dårligere.

Derfor er vi ikke optimister på vegne av Bergen, men det er naturlig nok verst for den nye eieren.

Uten tilgang til et FM-nett, er det ingen lyse dager.

Det kan vi takke P4 for.