Radio på lytterens premiss

0

Norsk radio har gjennom det siste tiåret endret fokus. Fra å være en leverandør av kvalitet, har radio endret seg til å bli en leverandør av kvantitet.

Flere kanaler fra de samme leverandørene har ikke gitt noe nytt og bedre utvalg. Det er samme musikk eller samme artister du hører uavhengig av kanalens posisjon eller plassering.

Det er etablert et volum og ikke et mediemangfold.

Hva er årsaken?

Radiobransjen har vært opptatt av begrepet «digitalisering» og slukking av FM som sin primære oppgave det siste tiåret. Dette begrepet og fokuset har satt radioens egenskap som et sosialt medium tilbake. Radio i Norge har blitt et tilbakestående medium.

Dette fokuset har handlet kun om bransjens behov, og ikke lytterens behov. Derfor har andre plattformer og medier tatt bransjens plass. Musikkstrømming og andre former for elektronisk medieleveranse er en konsekvens av digitalisering, men disse nye medieplattformer er etablert på brukerens premisser.

Det er her norsk radio og spesielt Norsk Rikskringkasting har undervurdert utviklingen. Fra å være en sosial folkeopplyser, har radio i Norge blitt et medium som er bestemt av noen få mektige personer uten særlig bakkekontakt. Disse mektige personene er kun opptatt av sine egne posisjoner og betydninger. Ikke samfunnets interesser.

Hva lytteren måtte mene eller oppleve er sånn sett irrelevant.

Demokratiet i fare

Digitaliseringen av radio har satt demokratiet i fare. Gjennom prosesser har disse mektige personene i norsk radio bidratt til å etablere holdninger som fantes i det gamle kommunistiske Øst-Europa.

Et konkret eksempel er forbudet mot FM sendinger i storbyene. Eneste årsaken er å «verne» om investeringene i det digitale DAB nettet. Er den en legal grunn for å innføre et slikt forbud?

Absolutt ikke. Ikke i et demokrati. Norge har en grunnlov og den er brutt her. Staten skal legge til rette for en åpen og opplyst samtale uten å knytte dette til bestemte teknologier. Allerede her er norske myndigheter i strid med Norges Grunnlov. Men her har de nå kommet inn i et hjørne hvor Norge er i ferd med å bli et totalitært regime.

Og det er ikke på lytterens premisser. Det er på aktørenes premisser. Norge er i ferd med å bli et privatisert totalitært regime knyttet til noe få mektige personer som håper deres veivalg skal styre folkeopplysningen i Norge.

Norsk Radiolytter Forening jobber aktivt med å analysere og dokumentere alle prosesser i denne saken. Vår undersøkelse viser ganske skremmende holdninger – både til hva et demokrati skal være – og hvordan vårt fremtidige samfunn skal fungere.

La oss være klare for en ting: Norges Grunnlov er vår beskyttelse. Nå utfordres vår arv om å ta vare på hverandre.

Det er nå radio skal være på lytterens premisser – og ikke endel av en liten gjeng med makt som primær driver.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here