Hemmeligholder dokumenter om FM-forlengelse

0
Kontorene til Kulturdepartementet i Grubbegata 1 er godt skjermet for innsyn. Hemmeligholdet rundt mediepolitikken er stor.Hvem som får fordeler eller ulemper i samfunnets mediepolitikk - avgjøres her. (Foto: Skjermdump fra Google Earth)

Kulturdepartementet ga P4-gruppen og Bauer Media en forlengelse på FM-nettet gjennom hele 2017. Lokalradio i storbyene derimot, fikk ikke tilsvarende forlengelse på FM.

Dermed kunne P4 og Radio Norge utføre et avvik på sin opprinnelige slukkeplan for sine FM-nett for hele Norge om de ønsket – gjennom hele 2017. Det ble dog kun gjort for deler Østlandet.

Den opprinnelige løsningen gikk ut på at de skulle slukke den 16. juni 2017 for Buskerud og Oppland, men P4 og Radio Norge sendte på FM-nettet frem til 8. desember 2017 i disse områdene.

Lokalradio fikk ingen tilsvarende forlengelse og Svein Larsens stasjoner tok dette opp som problemstilling i sin diskusjoner når han sendte på FM lenger enn 8. desember 2017. Han var nå en radiopirat. Uten rettigheter og ble aldri hørt – Medietilsynet fikk nemlig aldri et tilsvarende mandat fra sin eier – Kulturdepartementet – som ga lokalradioen tilsvarende rettighet.

Derimot benyttet både Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet og Medietilsynet absolutt alle midler for å stoppe sendingene til Radio Metro. Den svakeste part skulle straffes med alle tenkelige midler.

Så vi bestemte oss for å grave i dette. Hvordan kunne dette skje?

Hemmelighold fra Kulturdepartementet

Norge har blitt et hemmelig land. Det skjer ting i embetsverket hvor noen ofte får fordeler gjennom ulike politiske nettverk og gjennom påvirkning. I denne saken er det ingen tvil om at noen har fått en ordlyd i sine konsesjoner som åpner for fordeler, mens andre straffes og man unnlater tilnærmet bevisst å tildele sine fagetater tilsvarende mandat for å bøte på problemet.

Vi skal forklare litt av sakens kompleksitet:

Norsk Radiolytter-Forening ba om innsyn i Kulturdepartementets vurderinger rundt denne forlengelsen som er omtalt som sak 2016/5714, men vi fikk aldri innsyn i enkelte interne saksdokumenter. Det var ikke bare interne dokumenter, vi fikk heller ikke innsyn i bekreftelse fra Bauer Media på deres aksept på konsesjonsforlengelsen.

Påklaget avslag

NRLF påklaget saken og viste til at tildelingen allerede alt var gjort og mente det er viktig for offentligheten å få et innsyn i Regjeringens interne arbeid rundt denne problemstillingen og denne forlengelsen.

Avdelingsdirektør Øyvind Christensen og hans underdirektør Lars Øyen var naturlig nok ikke enig og mente det motsatte i denne saken.

Deres interne saksbehandling tålte åpenbart ikke offentlighetens lys.

Deres opprinnelige avslag nevner ikke hvorvidt begrepet merinnsyn var vurdert. NRLF kunne klaget videre saken til Sivilombudsmannen på manglende vurdering rundt merinnsyn, men det ville ikke endret synet på selve avslaget på dokumentinnsyn.

Når man ber om innsyn etter offentlighetsloven er det begrenset med klagemuligheter når klagemotpart er Regjeringen. Disse klagene ender opp i Statsråd. Dagsavisen bekreftet 15. april 2015 – 20 år med hemmelighold – det er ingen tilfeller hvor klager faktisk får medhold.

Avslaget på dokumentinnsyn i Statsråd den 1. februar 2019 var derfor ikke overraskende for vår forening.

Alvorlig sak fordi noen har fått en fordel

Det som er spesielt i denne saken er hvordan Radio Metro prøver å få frem denne forskjellsbehandlingen, og mottar bøter og trusler om inndragelse av løsøre og aktiva. Medietilsynet mener denne fordelen som P4 og Radio Norge har fått – ikke er relevant for deres saksførsel.

Det er vel ganske spesielt?

Medietilsynet uttaler i klagesaken: «Medietilsynet har ikke mandat til å føre tilsyn med slukkeplanen, og har derfor heller ikke hjemmel til å sanksjonere eventuelle avvik»

«Slukkeplanen det anføres at P4 har gjort avvik fra, var en avtale mellom P4, Bauer Media AS og NRK «

Så hvem ga P4 og Bauer Media en slik fordel? Uten et tilsvarende mandat til Medietilsynet og lokalradioer som måtte slukke sine FM-signaler på nøyaktig tid?

Dette var Radio Metros Oslo-kanaler – og Radio Sandnes. De andre lokalradioene som var omfattet av slukkeplanen på FM – var en del av P4 og Bauer Media.

Avdelingsdirektør Øyvind Christensen (Foto: Skjermdump fra Google søk)

Det var Kulturdepartementet som ga denne fordelen gjennom et vedtak signert avdelingsdirektør Øyvind Christensen og rådgiver Ingvild Lysne.

Statsråd var Linda Hofstad Helleland med hennes statssekretær Bård Folke Fredriksen.

Sistnevnte har utropt seg som en talsmann i saken og mener åpenbart at noen skal få fordeler i samfunnet – på bekostning av andre.

Forskjellsbehandling fra et departement?

Hvordan kan et departement unnlate å lage et tilsvarende mandat til sin underliggende fagenhet i Medietilsynet – og dermed effektivt bidra til forskjellsbehandling? Var dette bevisst «glipp»?

Vurderingene fikk vi aldri svar på – for dette vil Statsråd Trine Skei Grande og Regjeringen Solberg hemmeligholde.

P4-gruppen som er eid av utenlandske pengesterke eiere, var iallefall svært fornøyd med sitt svar og aksepterte betingelsene om å kunne sende på FM-nettet frem til 31.12.2017.

Samtidig kjemper norske EXP Group og Selvaag-arving Tharald Nustad for livet med deres radiokanaler.

De beskyldes for å undergrave interessene til de som fikk fordelene – nemlig P4 Radio Hele Norge AS og Bauer Media AS.