Kraftig nedgang for P4-gruppen i Norge etter FM-slukkingen

0
Nordic Entertainment Group eier P4. Tidligere var P4 en skikkelig melkeku. DAB har derimot redusert P4-gruppens mulighet for å overleve i fremtiden.

Hovedeieren til P4, svenske Nordic Entertainment Group (NENT) lykkes med strømmetjenesten Viaplay, men bekrefter radioproblemer i Norge.

NENT skal børsnoteres på Nasdaq den 28. mars 2019.

NENT, tidligere Modern Times Group og endel av Kinnevik konsernet bekrefter at reklame blir en mindre del av inntektene i deres forretningsvirksomhet fremover.

Det er strømmetjenesten Viaplay som nå står i sentrum av NENT sin fremtidige forretningsstrategi. Abonnementsinntekter gjør selskapet mindre avhengig av reklamemarkedets opp- og nedturer.

NENT har derfor etablert en svært vellykket strategi i forhold til strømmetjenester for videoinnhold på nettet. De var tidlig ute med en forretningsmodell som nå gir avkastning.

De har også lyktes med egenproduksjon på videoinnhold til sin egen plattform. Viaplay er nå større enn HBO i Europa, selv om HBO er aktiv i 17 land. En sterk historie fra NENT takket være et dyktig lederskap og sterk kommunikasjonstrategi.

Mens videoinnhold beveger seg vekk fra et konvensjonelt annonsemarked, er lydinnhold fortsatt avhengig av et konvensjonelt annonsemarked. Her ser man nå resultater i forskjell mellom analog og digital radio.

Radio er fortsatt et av NENTs annonsemedium. Her er det kun positive nyheter fra det svenske radiomarkedet som fortsatt benytter en analog medieplattform.

Det er en kraftig opptur på det svenske radiomarkedet for NENT, som tidligere har hatt god lønnsomhet på radio gjennom P4 i Norge. Suksessen til P4 i Norge henger sammen med den landsdekningen P4 hadde på det nasjonale FM-nettet.

Som kjent er det nasjonale FM-nettet stengt i Norge. Annonsemarkedet følger ikke med denne utviklingen

Betydelig negativ trend for radio i Norge.

Gjennom det offentlig børsprospektet til NENT, bekreftes en svært negativ trend for P4-gruppen i Norge.

Markedet for radioreklame i Norge har sunket kraftig siden 2016 med en snittnedgang på 1,7 prosent i perioden 2015-2018. Markedet i Norge forventes å bli ytterligere forverret mot 2021.

NENT regner med en betydelig kraftigere nedgang i perioden 2019-2021. De regner med en nedgang på hele 4,1 prosent pr. år.

NENT bekrefter at årsaken er overgang til DAB. Denne overgangen har forverret radioens posisjon og bidratt til betydelig lavere rekkevidde for radiomediet som annonseplattform.

Sverige – som fortsatt har FM – går oppover

Situasjonen for NENT gruppens svenske radiostasjoner i Sverige, er heldigvis totalt annerledes.

FM lever i beste velgående for vår svenske nabo, som har gjort alt riktig. Her er det en betydelig økonomisk annonsevekst for NENT.

I perioden 2015-2018, har NENT opplevd en vekst med annonser på analoge radiosendinger på hele 12,1 prosent. NENT regner med at den vil avta frem til 2021 med ca. 2,8 % pr. år, men vil altså stige og bli stabil.

NRLF mener dette ikke er uventet: Overgangen til DAB i Norge har redusert radioens posisjon og marginalisert et nasjonalt annonsemedium.

Vi har advart mot dette – både overfor Kulturdepartementet og Medietilsynet.

Radio har ikke mulighet å overleve i den digitale verden som Norge har skapt selv. Norge kan faktisk bli det eneste og første landet i verden hvor radio har blitt marginalisert. Politikken er så langt svært mislykket.

Brukernes og lytterens makt er krystallklar og gir nå P4-gruppen utfordringer.

Resultatet lar ikke vente på seg. Fortsetter trenden slik NENT forteller i sin børsnotering, er P4 blitt en radiokanal med betydelig store økonomiske problemer og må ty til masseoppsigelser.

Bør ledelsen ved Radiosjef Kenneth Andresen og adm. Direktør Pål Falck-Pedersen trekke seg fra sine stillinger?

Det går bratt nedover for P4 fra slukkeåret 2017. Selskapet var en av dem som ledet arbeidet med avviklingen av det nasjonale FM-nettet i Norge.
Nå forklarer eieren NENT i sin aksjenotering hvordan statusen er for radio etter FM-slukkingen. Det vil få store konsekvenser for resten av Europa.