Medietilsynet skal avgjøre fremtiden for lokalradio

0
Fremtiden for lokalradio avgjøres i løpet av 2019. Vil lyset slukke i landets lokalradioer - eller vil lyset fortsatt lyse? (Foto: Shutterstock.com)

Du kan komme med innspill til Medietilsynet.

Medietilsynet har fått et oppdrag fra sin eier – Kulturdepartementet – om å levere en rapport som skal ta for seg hvorvidt lokalradioene skal få forlenget sine FM-konsesjoner.

Denne rapporten skal overleveres Kulturdepartementet i løpet av mai 2019.

Ber om innspill innen 22. mars 2019

Tilsynet skal vurdere om lokalradio skal fortsette sine sendinger på FM-nettet og Medietilsynet ønsker innspill på følgende konkrete spørsmål:

  • Bør lokalradio få mulighet til å fortsette på FM etter 2021?
  • Hvor lenge bør lokalradio eventuelt få mulighet for å fortsette på FM?
  • På hvilke vilkår bør lokalradio eventuelt få mulighet til å fortsette på FM?

Det er altså nå en mulighet for å mene noe i denne saken.

Digitaliseringen har kun handlet om overgang til den såkalte DAB-teknologien som skulle gi et større mediemangfold.

NRLF mener vi ikke er i nærheten av dette mediemangfoldet med radiokanalene fra P4-Gruppen og Bauer Media.

Dette tilbudet som kommer fra disse aktørene, er stort sett musikkanaler med dårlig teknisk kvalitet – som konkurrerer med et bedre utvalg fra Spotify og Tidal – musikktjenester som til og med har en betydelig bedre teknisk kvalitet enn DAB-kanalene.

Lyttere er blitt irrelevant for nasjonal radio

De kommersielle radiokanalene er avhengig av lyttere for å bevise sin eksistens. Uten lyttere har de ikke livets rett, og vi har tidligere fortalt hvordan de prøver å legitimere sin eksistens.

Den legitimeres ved å utelate de endringer som skjer innenfor digitale tjenester for lyd. Ved å utelate dette, unnlater man å fortelle virkelighetens verden overfor annonsører, og bryr seg mindre om brukerne sine. Brukerne for radio – de kalles lyttere.

Nasjonal radio er ikke lenger en relevant formidler av musikk.

Nå er det Spotify, Tidal, Deezer, Apple Music og Google Music som bestemmer formidling av musikk.

Den tekniske kvaliteten som de nasjonale kommersielle radiokanalene på DAB-plattformen er av en elendig kvalitet.

De har ikke noen som helst mulighet for å konkurrere med tjenester som leverer musikkstrømming i dag. Tidal leverer eksempelvis mye av musikken ukomprimert med 24-bits oppløsning.

Lokalradioenes innhold avgjørende

Mange av dagens lokalradioer leverer daglig et lokalt tilbud på radio – med interaksjon mot lyttere og annonsører. Dette er en helt annen måte å drive radio på enn dagens nasjonale aktører, som tror hele Norge er i Oslo-området.

Derfor er det viktig at lokalradioene får fjernet enhver tvil og usikkerhet til side. La disse lokalradioene som leverer godt lokalt innhold – som tar vare på norske tradisjoner – leve til 2031.

Uten mangfoldet av lokalradioer i Norge, er det heller ingen håp for de nasjonale kommersielle kanalene heller. De fleste som jobber i disse kanalene – kommer nettopp fra lokalradio.

Mange i NRK har også sin fartstid fra lokalradio.

Dør lokalradio på FM – vil også radiomediet få en overraskende rask død i Norge. De har vært livsnerven for de nasjonale kommersielle aktørene som P4-Gruppen, Bauer Media og NRKs radiovirksomhet.

Si din mening

Du har nå mulighet til å si din mening. Fristen er 22. mars 2019.

Hva du mener, kan vi ikke bestemme – men Norge er fortsatt et demokratisk samfunn som lar alle slippe til.

Det er nå på tide at lytteren sier sin mening. La ikke aktørene bestemme dette selv, for det er ikke alle som forstår sitt eget beste.

For lokalradio er det nå siste mulighet for å flagge sine utfordringer og rop om hjelp.

Nå kan du som lytter hjelpe din lokalradio!

Kontaktinfo til Medietilsynet finner du på deres side.