Medietilsynet med gigantbot til lokalradio

0
Radio Hurum ble etablert 10. mai 1984. Medietilsynet tar sikte på tvangsavvikling i løpet av mai 2019 med bøter.

Radio Hurum har drevet dugnadsradio siden 10. mai 1984 og har knapt 70 000 i åromsetning. Medietilsynet gir dem nå 150 000 i bot. Betaler de ikke, blir de tvangsavviklet.

Grunnlaget for boten er at Radio Hurum gjennom sitt FM-samarbeid med Radio Metro, har sendt reklame for å finansiere sin daglige drift. Denne reklamen har fått en definert markedsverdi fra Medietilsynet som er grunnlaget for boten. Dermed mener Medietilsynet at Radio Hurum som har regnskapsført 70 000 – egentlig har tjent mye mer.

Etter vårt syn er bøtelegging av medier en ganske uakseptabel aksjonsform fra et offentlig forvaltningsorgan. Medietilsynet må være varsomme med å benytte slike virkemidler mot medieaktører og spesielt mindre aktører som Radio Hurum.

Radio Hurum har sendt på sin enkle FM-sender og FM frekvens 104,3 i over 30 år. Med Mari Velsand som leder av Medietilsynet blir de truet med taushet.

Men – det er ikke Medietilsynet direkte – som skal ta dem av lufta. Gjennom vedtak om bøtelegging, legger de ansvaret for tvangsavvikling til statens innkrever.

Betaler de ikke boten, blir den innkrevd av namsmannen

Medietilsynet har i dette tilfelle latt namsmannen være det endelige stoppestedet for lokalradioer som prøver å overleve og sårt trenger inntekter.

Medietilsynets vedtak er håpløst: Det handler om å ramme de svakeste i samfunnet, de som verken har råd eller behov for en DAB-radio. Samtidig bruker de et offentlig maktmiddel for å bringe lokalradio til taushet.

Så hva er årsaken til hvordan Medietilsynet straffer Radio Hurum?

Radio Hurum advarte mot P4s oppførsel i 2015

Kulturdepartementet gjennomførte en omfattende høring i forkant av Stortingsmelding nummer 24, rammevilkår for digitaliseringen av lokalradio.

Radio Hurum var en av aktørene som skrev høringssvar og forklarte hvordan deres radio ble drevet.

Selskapets redaktør Magne Espeseth døde 15. mai 2017 og fikk aldri oppleve det som nå skjer med hans radio.

Han advarte sterkt mot nettopp P4 i sitt høringssvar:

Radio Hurum føler debatten om lokalradioens fremtid har blitt styrt av de nasjonale radioselskapene i siste konsesjonsperiode – og spesielt av P4s sterke økonomiske egeninteresser. P4 har ikke engang norske eiere og vi finner det rart at et slikt selskap skal diktere fremtiden for lokalradio – som driftes av norske selskaper.

P4s Radiosjef er Kenneth Andresen fra Bekkestua i Bærum. Han er arkitekten for å straffe dugnadsradioer i Norge. (Foto: Erik Waatland/Medier24.no)

Norsk mediepolitikk styres av utenlandske aktører. De har ingen hensikter med å bevare et lokalt norsk mediemangfold, men å utradere det.

For å klare dette, har de bestemt seg for å ta kontroll med Medietilsynet og Kulturdepartementet.

Medietilsynet arrangerte møte med P4

Mari Velsand møter aktørene og lar dem styre nedleggelse av dugnadsradioer. Mediebrukeren er hun derimot ikke særlig opptatt av (Foto: Medietilsynet)

Den 23. august 2018 ble det avholdt et møte mellom Medietilsynet, P4, NRK og Bauer Media.

Teamet var nettopp Radio Hurum.

Radio Hurum – en dugnadsradio med knapt 70 000 i omsetning og som har en lang fartstid i norsk mediehistorie, er nå blitt en trussel for «digitaliseringen av radio» for P4 – og en trussel for beredskapen til NRK.

Vasaasen mente at forsinkelsen i konverteringen til DAB-radio i Stor-Oslo reduserer NRKs mulighet til å nå befolkningen med meldinger i en nødssituasjon.

Øyvind Vasaasen påpekte at digitalovergangen også er viktig for NRK, særlig av hensyn til beredskap. NRK har et beredskapsansvar gjennom NRK P1. Derfor må den tekniske distribusjonen rundt P1 være god, og folk må ha tilgang til å kunne lytte til P1, påpekte Vasaasen. Dette innebærer at lytterne må ha en DAB mottaker.

Øyvind Vasaasen som er sikkerhetssjef i NRK, nevner ikke at lokalradioene har egen teknologinøytral beredskapsavtale med NRK. Han er bare opptatt av å redde DAB plattformen.

Vi har tidligere skrevet om hvem DAB egentlig treffer i denne artikkelen.

Maktutøvelse uten forståelse for lytteren

Det handler om maktutøvelse fra aktører i mediemarkedet. De prøver å skaffe seg makt over svake grupper i samfunnet, enten det er dugnadsradioer eller radioer med norsk eierskap.

Med hjelp av Medietilsynets direktør Mari Velsand har de langt på vei lyktes i denne utøvelsen

NRLF mener det er viktig å merke seg en ting: NRK, P4 og Bauer snakker hele tiden om seg selv og sine egne meninger. Hva andre måtte mene, enten det er mindre aktører, lyttere eller annonsører er ikke viktig. Når merket du sist at de snakket om sine lyttere?

Det er her du som lytter og annonsør kan benytte din makt. Uten lyttere, blir det ingen annonseinntekter.

Uten inntekter har de heller ingen jobb. Da får de begynne med dugnad igjen.

Dugnaden for å redde Radio Hurum.