SSB bekrefter negativ radioutvikling

0
Lyd via smarte enheter tar over markedet for radio. Lyttere på vandring - velger vekk radiomediet. Dette bekreftes gjennom Norsk Mediebarometer. (Foto: Shutterstock.com)

Statistisk sentralbyrå (SSB) leverer en årlig rapport om status for norske medier. Norsk Mediebarometer gir deg oversikten over mediebruken. Den bekrefter den negative trenden for norsk radio.

Uavhengig statlig rapport

Det er Finansdepartementet som eier SSB og er bestiller av den årlige medieundersøkelsen på vegne av Staten.

Den viser realitetene i det norske medielandskapet og rapporten har ingen påvirkning fra eksterne aktører. Den gir en god oversikt over den generelle mediebruken i Norge.

Norsk mediebarometer er derfor helt uavhengig analyser når det gjelder resultater for radiobransjen i Norge. Undersøkelsen dekker nemlig alle uavhengige lydtjenester som lokalradio på FM, musikkstrømming eller podcasting.

De nasjonale radioaktørene NRK, P4-Gruppen og Bauer Media har derimot en egen kommersiell måling gjennom analyseselskapet Nielsen.

Disse målingene dekker kun radiolytting for egne radiokanaler på DAB og egne podcaster og nettradio. Den fanger ikke opp bruk av andre lydtjenester utenfor disse tre aktørenes egne merkevarer.

Målinger fra Nielsen gir derfor ikke det korrekte bilde når det kommer til radioutviklingen i Norge.

Den gir et skjevt bilde – med en naturlig favør for dem som er bestiller av disse målingene. Hensikten er å øke inntektene for P4-Gruppen og Bauer Media. Samtidig skal overgangen til DAB-radio og avviklingen av det nasjonale FM-nettet fremstå som en suksess.

Så lenge disse målingene kun dekker eget behov for Nielsens kontraktpartnere, er de derfor ikke troverdige. Det er kommersielle målinger.

Den kommersielle målemetoden er sterkt begrenset når det gjelder forståelse av radiomediet etter avviklingen av de nasjonale FM-nettene – og etablerer en falsk konsensus om status for radiomediet.

Derfor er Norsk Mediebarometer den eneste uavhengige rapporten om situasjonen for radio og lydmedier i Norge.

Norsk mediebaromter tar også med lokalradio på FM.

SSB skriver i sin pressemelding at 50% av befolkningen lytter til vanlig radio (FM, DAB eller lokalradio), nettradio eller begge deler gjennom 2018.

Dette er den laveste andelen radiolytting og lyttertid SSB har målt siden man startet undersøkelsen gjennom Norsk Mediebarometer. Dette forteller Emma Castillo Schiro, som har utarbeidet rapporten for 2018.

Merk deg ordlyden «vanlig radio» – SSB snakker også om lokalradio og FM – i tillegg til DAB, mens Bauer Medias analysesjef snakker kun om sine egne kanaler på DAB – gjennom sitt målesystem som mangler troverdighet.

Norsk mediebaromter bekrefter lav bruk av DAB radio

Når et mediebyrå eller annonsør kjøper reklame på nasjonal kommersiell radio er man avhengig av å vite hvem og hvor mange som faktisk hører på radio.

Her har det vært en forvirring – for – i følge de kommersielle målingene fra Nielsen – så er radiolytting tilbake til det normale nivået.

SSB derimot bekrefter bruken av en DAB radio – som fortsatt stiger, men ikke raskt nok. Det var kun 38% som aktivt lyttet på radio gjennom 2018, mens det derimot er 72% som faktisk har tilgang til en DAB radio hjemme, og 51% har DAB radio i bilen.

Men – de bruker ikke radioen sin.

Avvik mellom to målemetoder – hva skal du stole på?

Den kommersielle målemetoden fra NRK, P4-gruppen og Bauer – er basert på en elektronisk målemetode som består av to deler: En personsøker som mottar et signal via DAB-kanalene og en hardkodet måling av bruk på deres egne applikasjoner på smarttelefoner.

Et landsomfattende utvalg av personer bærer med seg et elektronisk måleapparat som PPM eller benytter radiostasjonens app, og som gjenkjenner all radiolyd som tilhører kanalene som deltar i undersøkelsen.

Målingen via personsøker-metoden som kalles PPM, vet ikke om du fysisk lytter til radio – eller gjør noe annet. Eller om du glemmer å trykke «stop» på smarttelefonen din.

Dermed vil målemetoden registrere at du lytter til radio selv om det ikke er aktivt. Det kan være du lytter på musikkstrømming eller andre lydtjenester eller ser på Netflix. PPM ser deg nemlig ikke, den registrerer heller ikke annen mediebruk.

Målemetoden til radiokanalene gjør deg til radiolytter selv om du ikke er tilgjengelig for mottak av radiolyden.

Hva vil du nå stole på? Staten gjennom Norsk Mediebarometer eller en kommersiell målemetode med et betydelig stort potensialet for feilregistrering og som ikke registrerer annen lydbruk.

Vi anbefaler staten. Staten har forøvrig flere målemetoder som på lang vei bekrefter hvor lite man skal stole på radiokanalene som benytter den kommersielle målemetoden fra Nielsen.

MedieNorge – Fakta om Norske Medier

MedieNorge – informasjonssentralen for fakta om Norske Medier – ble opprettet av Kulturdepartementet i 1994. Staten har nemlig flere egne aktører som kan bekrefte den svært negative trenden for radiomediet etter avviklingen av det nasjonale FM-nettet.

De bekrefter også den negative utviklingen og også feilmålingene gjennom PPM systemet. De har nemlig publisert tallene for lyttingen gjennom døgnet med såkalt PPM mottaker.

MedieNorge bekrefter hele feilen med den kommersielle målemetoden:

Resultatene fra PPM-undersøkelsen viser andre lyttertall for kanalene enn den ‘gamle’ Radioundersøkelsen som den avløste i 2007. Noe av årsaken kan være at PPM-tallene dokumenterer passiv lytting eller eksponering for radiosendinger, uavhengig av om lytterne er klar over at de hører på radio – f.eks. i form av radiosendinger i butikker, restauranter etc. Radioundersøkelsen, derimot, baserer seg på intervjuer, og dermed på at lytterne husker at de har lyttet til radio

Medietilsynet baserer sine vurderinger på kommersielle målemetoder.

Medietilsynet skal utrede om lokalradio skal fortsette i ti år til på FM-nettet fra 2021 til 2031. Både P4, Bauer Media og Norkring, sammen med NRK gjør nå alt for å få til tvangsavvikling av norske lokalradioer fra FM.

Disse vil nemlig samle lokalradioer på «samme» plattform som de selv er på, som nesten ingen hører på.

Både Medietilsynet og Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet tror nemlig DAB er en suksess. Radiolyttingen er jo tilbake på det normale nivået.

Deres faktagrunnlag støttes altså ikke av noen av de statlige målemetodene. Så hva slags faktagrunnlag benyttes av Medietilsynet? Jo en kommersiell målemetode som utelater absolutt alt som er relevant utenfor triopolet til NRK, P4-Gruppen og Bauer Media.

Mari Velsand, direktør i Medietilsynet, benytter kun kommersielle målemetoder for å vurdere fremtiden for lokalradio. Fra de samme aktørene som vil «legge» ned lokalradio. (Foto: Medietilsynet)

Medietilsynet baserer sine fakta på aktørenes premisser for mediepolitikken og ikke statens egne undersøkelser.

Medietilsynet oppfatter derfor åpenbart ikke svikten i radiomediet og lar aktørene styre fagetatens synspunkt.

Dette resulterte nylig i bøter mot en rekke lokalradioer.

Den faktiske forskjellen i måleresultatene.

Norsk mediebarometer bekrefter at nærmere 72 % av befolkningen har tilgang til en DAB radio. MedieNorge bekrefter at PPM fanger opp passiv radiolytting. Dermed blir lyttertallene fra NRK, P4-Gruppen og Bauer helt feil.

Den kommersielle målemetoden måler passiv lytting til radio. De måler lyd ut fra en radiomottaker som ingen hører på. (Foto: Shutterstock.com)

Disse tallene fanger opp en DAB radio som er påslått – som ingen hører på – og står på i en butikk – eller på en kjøkkenbenk.

SSBs målinger bekrefter derimot om det er en som lytter på en radio. For NRKs del, lyttet bare 27% på deres radiokanaler gjennom 2018. Dermed er det hele 73% som ikke hører på NRKs radiotilbud lenger. (Foto: Shutterstock.com)

Tallene fra SSB derimot – bekrefter en DAB radio som er påslått – som aktivt benyttes til lytting.

Radiobransjens lyttertall er derfor oppblåst for å hente ut mest mulig fra mediebyråer og reklamekjøpere.