Er du fornøyd med radiotilbudet?

0
Medietilsynet er en av deltakere i "Digitalradioundersøkelsen". En kommersiell undersøkelse med uklare målemetoder. (Foto: Shutterstock.com)

Basert på en nylig undersøkelse hevder Medietilsynet at flertallet av Norges radiolyttere er fornøyd med radiotilbudet

Det er ingen offentlig rapport som ligger til grunn for denne påstanden, men dette ser ut til å være en bestilt undersøkelse utført i samarbeid med NRK, P4-Gruppen, Bauer Media og Medietilsynet.

Det finnes heller ingen detaljert og konkret informasjon om hvilken metodikk som er lagt til grunn for denne undersøkelsen. Det synes derfor å være et bestillingsverk som ligger til grunn for Medietilsynets påstand.

Et statlig forvaltningsorgan som Medietilsynet bør være varsomme med å benytte tall hentet fra slike tvilsomme undersøkelser.

Dette er endel av «Digitalradioundersøkelsen» og ble opprettet i 2012 etter at kontrakten om utbygging av DAB undertegnet.

Det er TNS Kantar som er leverandør av denne undersøkelsen. Man finner lite eller ingen informasjon om grunnlaget for undersøkelsen, og heller ikke hvordan spørsmål blir stilt. Det vil si den vitenskapelige metodikk som benyttes for å få frem tallene i denne «digitalradioundersøkelsen».  Man finner noen presentasjoner som har vage definisjoner. Og det finnes heller ingen detaljert informasjon på hjemmesiden til TNS Kantar, noe som svekker målingens troverdighet.

En undersøkelse som dette, mangler troverdighet når det ikke gis informasjon om målemetodene og hva bestillingen og oppdraget går ut på.  Det eneste konkrete som opplyses i Medietilsynets pressemelding er at det er  1000 personer som har deltatt i undersøkelsen.

Medietilsynets manglende åpenhet og ikke minst ærlighet i saker som omhandler radio er i ferd med å bli et stort demokratisk problem.

Lite kontakt med lytteren

NRLF har daglig kontakt med den vanlige norske lytter. Lyttere som er fortvilet over dårlig radiotilbud og som føler de ikke blir hørt. Undersøkelsen fra Medietilsynet avdekker at teori og praksis er to vidt forskjellige elementer. Er det derfor teorien som blir fasiten?

For praksis viser noe helt annet: Reiser du rundt i Norge og snakker med «vanlige» folk – fortelles det at radioen blitt borte for de mange. Den er ofte skrudd av, koblet ned og fjernet fra husstanden.

Dette bekreftes av både Statistisk sentralbyrå og MedieNorges undersøkelser. Disse er begge statlige undersøkelser og viser en svært negative trend for radio.

Medietilsynet derimot, later til å tro at «alt er i orden». Fordi papiret ser riktig ut på kontoret til en saksbehandler.

Line Langnes, Seniorrådgiver i Medietilsynet, har jobbet med DAB og synes å ha en egen evne til å beskytte aktørene NRK, P4-Gruppen og Bauer Media mot mindre lokalradioer. (Foto: Kine Jensen, Medietilsynet)

Hvorfor Kantar og ikke SSB?

Medietilsynet har altså – sammen med NRK, P4 og Bauer media gått sammen om å få utført en kommersiell undersøkelse gjennom TNS Kantar. Denne har bidratt effektivt til avvikling av det velfungerende nasjonale FM-nettet og dyrke frem en alternativ sannhet aktørene selv har bestemt seg for.

Spørsmålet alle må stille seg: Hvorfor benytter ikke Medietilsynet de statlige organene som MedieNorge (Kulturdepartementet) og Statistisk sentralbyrå (Finansdepartementet)?

NRLF mener en slik undersøkelse igangsatt av kommersielle interesser mangler nødvendig troverdighet.

Bakgrunnen er nettopp en kommersiell avtale som legges til grunn i samarbeid med medieaktørene. Meninger kjøpes eller vinkles mot det som man ønsker å oppnå med resultatene.

Men det er ikke TNS Kantar som gjør noe feil i denne saken, men Medietilsynet. TNS Kantar utfører sitt oppdrag kontraktsmessig korrekt.

Medietilsynet derimot, er et offentlig forvaltningsorgan som bør vite bedre og holde seg på en betryggende avstand fra slike bestilte undersøkelser.

Konklusjonen

Medietilsynet er ikke uavhengig i denne saken, men har tydelig tatt saksparti med NRK, P4-gruppen og Bauer Media. Det har vi tidligere skrevet ganske omfattende om i saken rundt Radio Hurum.

Lokalradio er utestengt fra dette samarbeidet. Men likevel skal dette danne grunnlagt for å bestemme lokalradioens fremtid på FM.

NRLF reiser herved spørsmål om Medietilsynets uavhengighet og ikke minst troverdighet. For Medietilsynet går aktørenes ærend – i klar disfavør for mediebrukeren – radiolytteren.