Forlenger lokalradio på FM med 5 år

0
Lokalradioene får lov til å fortsette på FM-nettet frem til 2026, men kaller det fortsatt en "digital overgang". De tilbyr økonomisk beskyttelse for P4 og Radio Norge i storbyene og innfører reklameforbud på FM-nettet i storbyene. (Foto: Shutterstock.com)

Ikke-kommersiell lokalradio i storbyene får derimot reklameforbud. NKOM vurderte også totalforbud mot FM i storbyene og støtter utenlandske selskaper med å skape et økonomisk monopol.

Norsk Radiolytter-Forening, NRLF, er delvis fornøyd med Medietilsynets forslag til forlengelse av lokalradioens FM-konsesjoner, selv om tilsynet åpenbart ivaretar utenlandske interesser i storbyene.

Medietilsynet er fremdeles opptatt av at dette er en digital overgang for radiobransjen og lar teknologien bli radiomediets skjebne. Det er ingen endring i denne politikken.

Line Langnes, Seniorrådgiver i Medietilsynet, har jobbet med DAB og er kjent for sin evne til å beskytte aktørene NRK, P4-Gruppen og Bauer Media. (Foto: Kine Jensen, Medietilsynet)

FM Forlengelse frem til 2026

Lokalradioene utenfor storbyene får fortsette frem til 31.12.2026. Det åpnes opp med enorme statlige støtteordninger og det skal gjennomføres ny vurdering av FM forlengelse i 2024.

Vi lever i et demokratisk land, men Medietilsynets forslag til forlengelse av lokalradioenes FM-anlegg, er utvilsomt svært diskriminerende for storbyområdene.

Her skal det nå innføres reklameforbud, noe som går utover minoritetsradioene. Hensikten med reklameforbudet synes å ramme norske interesser i storbyene, men rammer også lokalradioer som henvender seg til minoritetene i storbyene.

Lokalradioer utenfor de såkalte fire storbyene får forlenget FM tillatelser frem til 2026 med helt andre vilkår enn i storbyene.

Medietilsynet og NKOM diskriminerer minoriteter og selskaper med Norsk eierskap.

For storbyene skal Medietilsynet fortsatt beskytte den kommersielle utenlandske DAB teknologien og de kommersielle selskapene med utenlandske eiere – P4 Radio Hele Norge AS og Bauer Media AS.

Ikke-kommersielle lokalradioer i storbyene (Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger) får reklameforbud. Smak på den. Forbud mot reklame? Det moderne Norge med reklameforbud?

De får altså ikke sende reklame for å skape små inntekter. Kristne stasjoner får ikke annonsere om kristne produkter på radioen. Minoritetsspråkelige radioer som Radio Latin-Amerika kan ikke annonsere på spansk.

Dermed blir de tvunget til å avvikle sin virksomhet.

Medietilsynet skal allikevel ha ros fordi de har valgt å la FM sendinger fortsette i storbyene. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, NKOM, ville helst skru av alt av FM i storbyer i sine vurderinger.

Styrt reklamemonopol

P4s Radiosjef er Kenneth Andresen fra Bekkestua i Bærum. Han kjemper videre mot alt som er av lokalradioer i storbyene fordi han trenger penger selv. Han får full beskyttelse fra NKOM og Medietilsynet. (Foto: Erik Waatland/Medier24.no)

Det er i prinsippet et styrt reklamemonopol på radio og diskriminering av minoriteter. Det handler også om kneble stemmer: Hensikten med forslaget fra Medietilsynet er å ramme norske selskaper med norske eiere, men her rammer man også sårbare grupper i samfunnet.

For å dokumentere hvem som har arbeidet for FM-slukking i storbyene, fant vi en twitterfeed fra 2014, hvor P4 var særdeles fornøyd:

P4s digitaldirektør Rune Hafskjær var veldig fornøyd i 2015. Da fikk P4 sikret sine interesser med å stenge sine konkurrenter i Storbyene. De legger heller ikke skjul på dette. Medietilsynet og redaktør i nettstedet Radioassistant.com deltar i debatten. Ingen tvil om hvem som er Medietilsynets oppdragsgiver. (Foto: Skjermdump fra Twitter)

Hvem er NKOMs oppdragsgivere?

Vi er derimot meget overrasket over NKOM.

NKOM har åpenbart en agenda og tatt side i saken om DAB/FM spørsmålet. Det er naturlig nok en påstand, men NRLF mener vi kan bevise dette:

Eksempelvis kan vi be om dokumentinnsyn fra to forskjellige fagetater, hvor NKOM sladder eller unndrar dokumenter offentlighet knyttet til FM eller DAB-saker. Samme dokument kan vi få innsyn i fra andre fagetater eller til og med våre naboland.

Dette kan umiddelbart synes som om NKOM skjuler noe som ikke tåler dagens lys. Videre bygger vår påstand på NKOMs høringssvar til Medietilsynet.

Her har også NKOM vurdert å avvikle FM-nettet i storbyområdene, samt Drammen.

Samstemt ordlyd mellom NKOM og utenlandske aktører.

De utenlandske aktørene representert med Lasse Kokvik og Kenneth Andresen, deltok i en høring med Stortingets Familie- og Kulturkomite den 6. mai 2019. Det viktigste for dem begge var å få avviklet all FM i storbyene. Ordlyden mellom NKOM og P4-Gruppen/Bauer var tilnærmet identisk og i takt.

Lasse Kokvik t.v (Adm. Dir Bauer Media) og Kenneth Andresen t.h (P4s radiosjef) var lite sympatiske på Stortinget 6. mai 2019. De har full kontroll på Medietilsynet og NKOM. Disse fagetatene lytter kun på hva disse herrene har å si. (Foto: Skjermdump fra Stortingets Web-TV).

Som vi altså har vist ovenfor – er forslaget om reklameforbudet knyttet til en slags økonomisk fordel for P4-gruppen. For – et reklameforbud gavner kun kommersiell virksomhet. Dermed kan det raskt synes som om Medietilsynet og NKOM har gitt et økonomisk forbud for mindre aktører og gitt P4-gruppen en økonomisk fordel i retur.

NRLF stiller nå spørsmålet om uavhengigheten til Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet og har i en henvendelse til NKOM bedt om en vurdering om dette er en form for diskriminering.

NKOMs saksbehandler svarer slik på spørsmålet:

Nkom har i sin vurdering datert 4. april 2019 trukket frem at relativt høy befolkningsdekning på DAB i slukkeområdene er et argument for at nisjeradioene i slukkeområdene kan slukkes og gå over til en digital plattform.

NKOM diskriminerer de lokale radioaktørene

NKOM forklarer riktignok at de ikke har uttalt seg om FM bør slukkes i storbyene, men de trekker dette frem som et argument. De nevner heller ikke noe om diskriminering i sitt svar. Det er uansett nøyaktig ordlyd argument som ble brukt på Stortinget av de utenlandske aktørene.

Bemerk ordlyden befolkningsdekning. Det er et begrep NKOM benytter for å farge kartet. De er ikke opptatt av brukerens opplevelser – kun dekningsbegrepet benyttes for å tekke aktørenes interesser. Enten for å påvirke politikere, eller å bidra til å bøtelegge lokalradioer med Norske eiere.

NKOMs dekningsberegninger.

NKOM lager teoretiske beregninger basert på standardmodeller, men disse kan utad fremstå som ren pil og bue-metode. NKOM blir ofte fornærmet når noen kritiserer den praktiske opplevelsen. De viser til gjeldende standarder. Brukerne bryr seg ikke om standarder. Opplevelsen av teknologien NKOM favoriserer er noe annet enn hva opplevelsen er foran en datamaskin.

Den manglende ydmykheten fra NKOMs hovedkontor i Lillesand, er svært merkbar hvor den praktiske erfaringen er en mangelvare.

Selv vår folkekjære artist Øystein Sunde har laget en sang om dette som heter DAB-sangen. Det florerer også videoer på YouTube fra norske musikere

NRLF vil derfor stille deg spørsmålet: Har NKOM tatt saksparti med enkeltaktører som ønsker en økonomisk tjeneste i retur?

Denne saken synes å mangle grunnleggende moralske vurderinger fra NKOM. Hva er ditt inntrykk?

Nordmenns misnøye med DAB-teknologien har bidratt til lav troverdighet for radiomediet. Den manglende ydmykheten fra NKOM og Medietilsynet og favorisering av utenlandske aktører er nå blitt et samfunnsproblem.