Hjem Medietilsynet

Medietilsynet

Medietilsynet er et myndighetsorgan som forvalter ressurser på vegne av Kulturdepartementet. Deres oppgave er å praktisere mediepolitikken som Kulturdepartementet legger føringer for.