Hjem Riksradio

Riksradio

De kommersielle riksdekkende radiokanalene består av kun P4 Radio Hele Norge AS og Bauer Media. De har sikret seg monopol på riksdekkende radio frem til 2031. Vi vil her kommentere aktuelle forhold fra disse to aktørene.

Radio – utdatert da det ble oppdatert

Radiomediet er for "the grand old guys". Det underbygges med ganske omfattende dokumentasjon.  Overgangen til DAB er hovedårsaken.