P4

P4 er et av selskapene som har monopol frem til 2031. Selskapet er hovedstrategen bak avvikling av FM-nettet og er ansvarlig for det politiske presset om presse lokalradio av FM-nettet fra 2022.