Om NRLF

Norsk Radiolytter Forening

Foreningens formål er å ivareta norske radiolytteres interesse for en  livskraftig norsk radio. Foreningen vil arbeide for å fremme utviklingen av analog og digital radio, trådløst og kabel. Foreningen vil videre arbeide for ytringsfrihet og mangfold i det norske  radiolandskapet gjennom å fremme foreningens formål overfor  politikere, media og befolkningen. Foreningen skal motvirke dannelsen  av monopol og arbeide for mangfold innen radio, både kommersielt og  ideelt drevet. 

Foreningen ble opprettet i 15. desember 2017 og består av følgende styremedlemmer:

  • Normann Støylen, Styrets leder
  • David Nordli, Styremedlem
  • Bjørn Authén, Styremedlem
  • Rune Halnes, Styremedlem

Vår kontaktadresse er:
Norsk Radiolytter Forening
Engelia 67
2019 SKEDSMOKORSET

Foreningens kontaktperson i mediespørsmål er:

Normann Støylen som treffes på telefon 924 00 666.

Blogg med nyheter og relevant informasjon for lytteren

Denne siden er også en bloggside hvor man kan hente lytterens meninger og nyheter sett med en korrekt saklig vinkling. Vi er upolitiske, har ingen bindinger til dagens radioaktører og får ikke betalt for vårt arbeid.

Våre artikler på denne siden er dokumenterte hendelser og våre kommentarer tilknyttet disse hendelsene – sett fra sluttbrukerens perspektiv. Der er derfor ingen redaksjonelle vurderinger bak artiklene, men de skal være informative og gi dokumentasjon som NRLF har etterspurt Departement og fagetater. Det kan derfor benyttes som et politisk oppslagsverk for å danne seg et korrekt bilde av situasjonen for radiomediet.

Sluttbrukeren av radiomediet – er lytteren. Det er på denne siden våre meninger kan leses og forstås om hvordan vi oppfatter radiobransjen og det politiske spillet som foregår. Hele prosessen rundt digitaliseringen av radiomediet – har kun handlet om aktørenes behov overfor sine sluttbrukere – uten at man har tatt med sluttbrukeren på råd.

Våre meninger vil bli underbygget om det vi skriver om – slik at du kan få et best mulig utgangspunkt i din vurdering om hvordan aktørene i radiomediet behandler sine sluttbrukere.

Radiomediet er det eldste elektroniske mediet, og det første sosiale mediet, men har mistet sitt mottak hos radiolytteren i Norge – noe som resulterer i at nyere sosiale medier tar over rollen radioen har hatt.

Vil du være med på vårt tapre forsøk på å redde radiomediet – kan du bli medlem i vår forening.