Om NRLF

Norsk Radiolytter Forening

Foreningens formål er å ivareta norske radiolytteres interesse for en  livskraftig norsk radio. Foreningen vil arbeide for å fremme  utviklingen av analog og digital radio, trådløst og kabel. Foreningen  vil videre arbeide for ytringsfrihet og mangfold i det norske  radiolandskapet gjennom å fremme foreningens formål overfor  politikere, media og befolkningen. Foreningen skal motvirke dannelsen  av monopol og arbeide for mangfold innen radio, både kommersielt og  ideelt drevet. 

Foreningen ble opprettet i 15. desember 2017 og består av følgende styremedlemmer:

  • Normann Støylen, Styrets leder
  • David Nordli, Styremedlem
  • Truls Rummelhoff, Styremedlem
  • Bjørn Authén, Styremedlem
  • Rune Halnes, Styremedlem

Vår kontaktadresse er:
Norsk Radiolytter Forening
Engelia 67
2019 SKEDSMOKORSET

Foreningens kontaktperson i mediespørsmål er Normann Støylen som treffes på telefon 924 00 666.